HUKUKİ DANIŞMANLIK

Litas Danışmanlık ve Hukuk Bürosu avukatlarının sunduğu hukuki danışmanlık hizmetleri : 
  • Kişi ve kurumlara yönelik genel ve sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri,
  • Somut hukuki olay ve olgulara yönelik yazılı hukuki mütalaa hazırlanması,
  • Sözleşme hazırlanması veya mevut sözleşmelerin tetkik edilmesi,
  • Önleyici ve yönlendirici hukuki danışmanlık hizmetleri,
  • Telefonda veya e-posta üzerinden online hukuki danışmanlık hizmetleri,
  • Randevu üzerinde hukuk bürosunda yüz yüze danışmanlık hizmetleri.